Firma:

TSV Krnov s.r.o.

Obor činnosti: Servisní činnost
Popis činnosti:

Firma realizuje servisní práce pro lesní závody a zpracovatele dřeva.

Naše řešení:

 Tato firma představuje v našem výčtu výjimku i když používá naše moduly "Skladové evidence" a následné "Fakturace".

 

    Prezentujeme se zde jako dodavatel software na klíč (zakázkové programování) pro řízení technologického zařízení pro krácení kmenů.

 

Naše řešení se realizuje na dvou místech (ve dvou etapách):

  • Pojezdový vůz s pásovou pilou, který krátí (řeže) kmeny

Tato aplikace je vytvořena jazykem "C++" a jejím úkolem je podle zadaných podmínek v napojení na elektrická a optická čidla řídit a poskytovat informace o délkách a průměrech kmenů a výřezů, obsluze krátícího zařízení.

  • Vyhodnocování výstupů z pojezdového zařízení

Tato část aplikace je umístěna na PC ve správní budově a statisticky vyhodnocuje načtená data z krátícího zařízení.

Vytváří sestavy o časech (časový snímek práce obsluhy a stroje).

Tyto hodnoty slouží jako podklad pro výpočet odměňování obsluhy.

 

  

  Hlavní důraz je kladen na řízení stroje a vyhodnocení měřených hodnot.

 

Zpět na stránku 'Odvětví'