Firma:

Masokombinát Martinov a.s.

Obor činnosti: Firma je největší zpracovatel vepřového a hovězího masa na Moravě a je nositelem ISO 9001 s oprávněním expedice do EU.
Popis činnosti:

Firma zajišťuje  výkup jatečních zvířat, jejich porážku s následným bouráním masa na požadované části.

Dále firma vyrábí uzeniny a další masné produkty s následným prodejem do řetězců, velkoobchodu, maloobchodů a vlastních redistribučních skladů mimo hlavní provozovnu firmy přes vysokoobrátkové expedice.

Naše řešení:

V této firmě řešíme postupně od výkupu zvířat až po expedici výrobků všechny informační uzly.

 

 •      Začínáme "Výkupem dobytka" kde přebíráme údaje z  technol. zařízení na měření hmotnosti a dále zmasilosti s klasifikací zvířat  podle norem EU - vše je provázáno na sklady, fakturaci, účetnictví a statistiky.

 •      V rámci "Skladové evidence" se realizují přesuny kusů a zpracování masa do finálních výrobků, včetně sledování výroby - vše je automatizováno a provázáno na účetnictví.

 •      Ze skladu probíhá distribuce masa a masných výrobků přes vysokoobrátkové expedice , kde na základě objednávek probíhá rozvažování zboží na řízených vahách a jeho nakládka na rozvozové linky.

 •      Tato "Expedice" váže automatizovaně na "Objednávky došlé", které jsou vstupem a dále na  "Fakturaci", "Pokladny" a "Účetnictví", kde se uskutečňují účetní výstupy.

 • Následně pak pokračuje v činnosti celý účetně-ekonomický balík tj

  •          Po zpracování a expedici následuje sledování rozvozu a nákladovosti  modulem "Doprava"

  •          Evidence závazků v modulu "Faktury došlé".

  •          Sledování saldokonta v modulu "Banka".

  •          Odměňování a správa lidských zdrojů v modulu "Mzdy" a "Personalistika".

  •          Zpracování plateb v modulech "Finance", "Periodické platby" a "Pokladny".

  •          Sledování majetku a DRHIM v modulu "Základní prostředky"

  •          Zaúčtování všeho co ještě nebylo automatizovaně zúčtováno v modulu "Účetnictví".

  •          Statistické vyhodnocování v nadstavbě "Statistika".

 

Reexpedice:

Na detašovaných pracovištích reexpedic masa realizujeme distribuované zpracování dat.
 •          Na těchto pracovištích jsou instalovány celé účetně-ekonomické balíky + moduly "Expedice", "Objednávky došlé", "Skladová evidence", "Mzdy a personalistika".

 •          Tato pracoviště si s hlavním správním střediskem replikují data pomoci vytáčeného modemového spojení v oblasti sortimentů, ceníků, realizovaného prodeje a výkonů.

Hlavní důraz ve zpracování je kladen na automatizování úkonů, rychlost, plasticitu a spolehlivost řešení.

 

Zpět na stránku 'Odvětví'