Firma:

Komaz spol. s r.o.

Obor činnosti: Strojní výroba se širokým sortimentem  kovových výrobků, firma je nositel ISO9001.
Popis činnosti:

Firma zajišťuje  kompletní výrobu dveřního kování.

Dále je dodavatelem automobilových komponent pro automobilku "Škoda a.s." s vysokými nároky na kvalitu a řízení výroby.

Naše řešení:

V této firmě řešíme komplexní řízení výroby, skladovou evidenci, personálně-mzdovou evidenci a fakturaci výroby.

 

 • Centrem řešení je "Skladová evidence" s různými režimy evidence - výrobní, zbožové, pracovní ap...

 •  

 • Na tento modul navazuje modul "THN", zpravující normotvornou základnu tj. materiálové, postupové a časové listy.

 •  

 • Předchozí  moduly jsou základem modulu "Přípravy a plánování výroby", který má za úkol propočítat  a naplánovat výrobní kapacity, rovněž nedokončenou výrobu a zmetky. 

 •  

 • Tyto  moduly jsou rovněž základem modulu "Kalkulace", který propočítává ve zvoleném režimu (skladové, prodejní , ad-hoc) ceny  výrobků v několika úrovních - ostré, pracovní ap.

 •  

 • Modul "Fakturace" realizuje standardní prodej výrobků v prodejních cenách odběratelům s patřičnými výstupy.

 •  

 • V modulu "Personalistika" se realizuje správa lidských zdrojů s důrazem na podporu a sledování pracovníků (periodicity kontrol a zkoušek) pro ISO normy.

 •  

 • Data z "Personalistiky" jsou použita jako základ zpracování "Mezd", jehož dalším vstupem je "Odvádění výroby" z úkolových lístků pracovníků, které pořizují dílenské plánovačky na základě odvádění výroby.

 •  

  Hlavní důraz ve zpracování je kladen na plošnou evidenci a výkaznictví spolu s komplexností řešení výroby.

 

Zpět na stránku 'Odvětví'