Našim zákazníků poskytujeme široké spektrum služeb z oblasti informačních technologií
a počítačového zpracování dat. Ve zkráceném výčtu jsou to tyto:

 

  Analýza podnikových procesů

          rozbor a analýza informačních toků ve firmě se zdokumentováním v CASE nástrojích.

  Metodika podnikových procesů

          návrh metodiky pro harmonickou vazbu všech složek podílejících se na tvorbě a správě informací  uvnitř i vně firmy.

  Návrh účetní metodiky

          návrh správných účetních postupů ve všech činnostech firmy

  Implementace IS

          uvedení informačního systému do provozu se zohledněním uživatelských požadavků

  Servisní služby IS

     HOT-LINE na mobilních telefonech přímo k autorům modulů

     Úpravy IS dle přání zákazníků

     Vývoj NOVÝCH modulů dle zadání zákazníka

  Správa sítě

     Návrh a údržba firemní počítačové sítě

     Novell

     Windows NT

     Peer to Peer sítě

  Zakázkové programování

     Tvorba programů na zakázku podle zadání v jazycích

     Xbase ++

     C, C++

     Java

     Clipper

 

             (doplňky jiných programů, vazby na technologické počítače, speciální aplikace pro soutěže ...)