Firma:

OZO Ostrava a.s.

Obor činnosti: Odvoz a zpracování odpadu, firma je nositel ISO9001.
Popis činnosti:

Firma zajišťuje  odvoz a následnou manipulaci s odpady města Ostravy a smluvních partnerů.

Naše řešení:

V této firmě řešíme komplexní dispečerské řízení svozu a rozvozu nádob a manipulaci s odpady, s následným zpracováním dat pro ekonomicko - hospodářskou činnost.

 

 

  • Centrem řešení je "Evidence nádob", ze které se odvíjejí všechny vazby na ekonomický balík.


Více detailů o dispečerském řízení nádob a hospodářských smluv zde.


     

  • V návaznosti na výstupy z modulu "Evidence nádob" probíhá fakturace jak občanům a hospodářským subjektům, tak rovněž i městu Ostrava, kterému se formou distribuovaného zpracování zasílají data o zpracování komunálního odpadu.

  • Celá činnost je podchycena kompletním ekonomickým balíkem, který data vyhodnocuje, účtuje  a zpracovává.

  • Nedílnou a vzájemně provázanou evidenční činnost zajišťují podpůrné moduly "Personalistiky" a "Mezd", "Základních prostředků", "Dopravy" ap.

  •   

  Hlavní důraz ve zpracování je kladen na plošnou evidenci a výkaznictví spolu s komplexností řešení výroby.

 

Zpět na stránku 'Odvětví'