Zobrazená pyramida představuje graficky znázorněnou hrubou dekompozici podnikového informačního systému.

 

Správa Centrální správa číselníků, přístupových práv, konfigurace, reinstalace
Účetnictví   Modul účetnictví je v grafickém znázornění zobrazen samostatně nad ostatními ekonomickými agendami, ale i nad agendami „Nákup“, „Výroba“ a „Odbyt“
Ekonomika   Ekonomické agendy

Faktury došlé

 
Pokladny  
Banka, saldokonto  
Finanční operace  
Majetek  
Periodické platby  
Mzdy   Mzdy a personalistika
Skladová evidence   Tento modul je v dekompozici zobrazen jako základna pro moduly „Nákup“, „Výroba“ a „Odbyt“. Skladová evidence může v podnikovém IS sloužit i jako samostatný modul bez návaznosti na moduly skupiny „Nákup“, „Výroba“ a „Odbyt“
Nákup   Nákup obsahuje moduly „Objednávky vydané“ a „Skladová evidence“
Výroba   Výroba obsahuje moduly „Skladová evidence“, „Kalkulace“ a „Normy“
Odbyt   Odbyt obsahuje moduly
Objednávky došlé  
  Expedice  
  Fakturace  
Prodejní ceny  
Datové sklady   V podnicích, kde vedoucí pracovníci potřebují pro svá rozhodování přehledné, graficky znázorněné statistické údaje je možno vybraná data exportovat do datových skladů „Manažerského IS“ jako nadstavby nad podnikovým IS.
MIS   Manažerský informační systém jako nástroj pro přehledné, grafické znázornění údajů z datových skladů.

                              Zpět na stránku Moduly.