Obecně

"Ten dělá to a ten zas tohle" (V+W)  - o modulární stavbě IS, dekompozice systému

Centrální správa číselníků

Páteř informačních systémů = sdílené číselníky - "Jak na to ?"

Účetnictví, ekonomické agendy

Všechny cesty vedou do Říma  účetnictví  (nebo na finanční úřad ?)

Ekonomické moduly

Pokladny i zahraniční

Faktury došlé

Saldokonto a banka

Finanční operace

Majetek

Periodické platby

(na něco jsme zapomněli ?)

Mzdy a personalistika

- odměňujeme a jsme odměňování

Skladová evidence

- skladujete něco ? => pak to dobře evidujte

Nákup

- nákup zboží a materiálů - držme jej pevně v rukou, ať se neprodraží

Výroba

- výroba zboží, polotovarů, komponent není jednoduchá - ulehčeme si to

Odbyt

- prodávejme rychle, s přehledem a se ziskem - zákazník a konkurence nečeká

 

Zpět na stránku 'Xenon'.

 

 

    Provázanost modulů IS Xenon

Architektura IS Xenon je modulární, což znamená, že jednotlivé moduly mohou být instalovány v různých kombinacích s vazbami na okolí.

Moduly jsou datově provázány, to znamená, že data již jednou pořízena v některém z modulů není nutno pořizovat v jiném modulu.

Data se mezi moduly předávají buď dávkovým přenosem nebo přímou vazbou, což se děje volbou nastavení parametru podle technických podmínek a přání uživatele.

Zde najdete grafické znázornění vzájemné komunikace mezi moduly - dekompozici IS Xenon.

    Centrální správa datových tabulek IS Xenon (datový slovník)

Snaha o další sjednocení a propojení dat IS Xenon vedla k vytvoření funkcí pro centrální správu dat. Jedná se o skupinu systémových tabulek, ve kterých jsou veškeré údaje o tabulkách IS Xenon. Jsou to údaje o strukturách, indexech, fyzickém uložení.

    Klíčování účetních dat.

Ze zkušenosti s účetní metodikou mnoha firem různých oborů vyplynul současný model klíčování účetních dat IS Xenon. Tento model umožňuje až 6-ti úrovňové klíčování účetních dat.

Jednotlivé úrovně jsou v IS Xenon pojmenovány:

Účet    

Tato úroveň je v IS Xenon povinná, všechny ostatní klíče je možno nastavením potlačit

Středisko

Strukturované organizační členění firmy

Zakázka   

Stavební nebo montážní firmy si účtování bez zakázek jistě nedovedou ani představit.

Činnost

Nezávislé další členění účetních dat .

Kód DPH

Tyto kódy slouží k identifikaci účetních záznamů z pohledu výkazu "Přiznání k dani z přidané hodnoty"

Kód CASH - FLOW

Firmy, kterým nevyhovuje stávající výkaz CASH FLOW vzniklý „nepřímou“ metodou výpočtu podle protiúčtu použití finančních zdrojů, mohou účtovat (umísťovat) přímo finanční zdroje na příslušný kód CASH FLOW.

    Distribuovaná data z agend do centra

 

Systém podporuje rovněž zpracování dat na detašovaných pracovištích, které nemají přímou vazbu na centrální počítač a data se  přenáší e-mailem, modemovým přenosem nebo na magnetických médiích. 

Zpět na seznam.