Modul skladová evidence slouží v IS Xenon jako základna pro moduly „Nákup“, „Výroba“ i „Odbyt“.

Modul přehledným a uživatelsky přístupným způsobem vede skladovou evidenci ve formě standardních dokladů (výdejky, příjemky, převodky) s možnosti zobrazení skladových karet materiálů.

Při správném nastavení číselníku skladových pohybů, skladník nepřijde s podvojným účetnictvím do styku.

Stejný modul při nastavení:

Pro nákupní sklad 

Eviduje dodavatele nákupu

Přepočítává nákupní cenu na průměrnou skladovou, aj.  

Nastaveni pro výrobní sklad kontroluje přesuny mezi výrobními sklady

Eviduje místa uložení dodávek (zakladač)

Eviduje rezervace na zakázky aj. 

Pro prodejní sklad

Eviduje odběratele, prodejní cenu, dph aj.  

Zpět na stránku modulů.