Je moderní informační systém pro správu ekonomických, logistických a výrobních dat

              firem a organizací, které kladou důraz na spolehlivost, komplexnost a rychlost

                                                   zpracování strategických informací.

 

Popis Slovník základních pojmů, historie a vývoj produktu
Moduly Stavební kameny IS - dekompozice systému, popis základních modulů
     Odvětvová řešení Rozbor implementací v příkladech nad skutečnými realizacemi
Potravinářství Masokombinát Martinov a.s.
Strojírenství Komas Komárov spol s r.o.
Stavebnictví Teplotechna Ostrava a.s.
Odpady OZO Ostrava a.s
Lesnictví TSV Krnov s.r.o.

Velkoobchod

Diuz Česká Lípa s.r.o.
     Reference Výběr z našich zákazníků

Dokumentace

Uživatelská dokumentace ekonomického systému Xenon