Typický příklad velmi rozsáhlé podpory odbytu podnikovým IS je instalace Masokombinátu Martinov. Oběh dat odbytu začíná objednávkami odběratelů, jejich přijetím, vyhodnocením (modul „Objednávky došlé“).

Modul „Expedice“ je úzce napojen na technologií automatického vážního systému rychle a přesně „odbaví“ objednávku každého odběratele. Odbavování se řídí podle rozvozových linek. Daňové doklady dle požadavku firmy může tisknout již modul „Expedice“, nebo tento modul tiskne pouze dodací listy a daňové doklady zpracovává a tiskne až modul „Fakturace“. Modul „Fakturace“ samozřejmě umí zpracovávat a tisknout „sběrné faktury“ pro skupinové odběratele (dodací list je adresován na prodejnu, a sběrná faktura celkem na sídlo firmy), kumulované faktury za určité období (týdenní, dekádní, měsíční).

Součástí skupiny modulů „Odbyt“ je modul pro podnikové centrální řízení prodejních cen. Tento modul pracuje na principu až čtyř úrovní cen evidovaných v čase. Pod pojmem „v čase“ rozumíme princip, který umožňuje evidovat příslušnou cenu s platnosti „od data do data“. Pod pojmem čtyř úrovní cen rozumíme, že pro každý výrobek kromě základní prodejní ceny můžeme stanovit i libovolný počet cen „cenové hladiny“, můžeme stanovit cenu pro skupinu odběratelů (holding) i pro konkrétního odběratele.

Při samotném určení ceny k určitému dni modul postupuje podle priorit cen. Největší prioritu má cena pro odběratele, skupinu odběratelů, cenovou hladinu a jako poslední priorita se bere základní prodejní cena.

Modul pro řízení prodejních cen obsahuje i možnost (pro zvlášť důležité odběratele) evidence a tisku vlastního odběratelského kódového označení, názvu, EAN, ceny definované zákazníkem.

Zpět na stránku modulů