Moduly skupin „Nákup“, „Výroba“, „Odbyt“ jsou úzce spojeny s technologií příslušné firmy. Firmy, jejichž hlavní činnosti je obchod, a které mají několik     dodavatelů a velké množství odběratelů nepotřebují mít pro řízení nákupu a výroby žáden složitý informační systém.

Tento typ podniku potřebuje pouze silnou podporu prodeje. Při implementaci IS v této firmě je třeba velký důraz klást na skupinu modulů „Odbyt“.

Složitost a důraz na určité moduly okruhů „Nákup“, „Výroba“, „Odbyt“ podnikového IS je tedy dána technologickými požadavky firmy.

Tento okruh modulů by se měl stát nezbytným nástrojem všech firem, které mají rozsáhlý seznam dodavatelů a komplikované logistické vazby v návaznosti na pokrytí výroby materiálem a podpůrnými službami. Úkolem modulu je podporovat rozhodování o vydání objednávek v dostatečném časovém předstihu a vytipovat dodavatele s nejoptimálnějšími dodacími podmínkami. Základnou pro tento rozhodovací proces  je znalostní databáze hodnotících kritérií dodavatelů.

Součástí okruhu je modul „Objednávky vydané“, který realizuje výdej a evidenci odeslaných objednávek.

Pro zabezpečení funkčnosti modulu je nezbytný modul  „Skladová evidence“.

Zpět na stránku modulů